Арга хэмжээ зохион байгуулах үйлчилгээ

 

Бид зөв шийдэлтэй зохион байгуулсан арга хэмжээ нь байгууллагын стратегийн харааг бататгах, байгуулллагын маркетингийн төлөвлөгөөнд хамруулах эсвэл хүрээллээ тэлэн харилцагчийн лояалти нэмэгдүүлдэг гэдэгт итгэдэг. Максима Медиа ХХК нь бүхий л албан ёсны арга хэмжээг цаг хугацаа болон төсөвтэй нягт уялдуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулна. Арга хэмжээ болох газрын сонголт, аудио-визуал мэдрэмж, кэйтеринг, талбай дээрх координаци зэрэг бүхий л деталь ажилд анхаарахаас гадна ерөнхий стратеги төлөвлөө болон методологийн менежментийн аргыг хослуулснаар захиалагчид хамгийн таатай нөхцлийг бүрдүүлэх юм.

 

2012 он 12 сар, Английн Кантар Медиа, ОХУ-ын TNS RUSSIA болон Maxima Media ХХК-ийн Монгол дахь Телевиз Үзэлтийн Судалгааны нээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулав.

 

Холбоо барих

ЗАХИАЛГА ӨГӨХ:

ТҮС нь телевизийн сувгуудын болон хөтөлбөрүүдийн үзэгчийн мэдээлэл, сурталчилгааны үр дүн гээд олон төрлийн мэдээллээр хангадаг. Танд мэдээллийн ямар хэрэгцээ байгаагаа аль болох дэлгэрэнгүй бичнэ үү. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Хэрэв та рекламны мониторинг хийлгэх гэж байгаа бол рекламны мэдээлэл, цацагдаж эхэлсэн, дууссан хугацаа гэх мэт мэдээллийг аль болох дэлгэрэнгүй оруулна уу. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл (Телевиз, Хэвлэл, Онлайн) –ийг бүгдийг буюу хэсэгчлэн хамарсан агуулгын болон рекламны мониторинг хийлгэх хүсэлтэй бол ямар сувгийг хамрах зэрэг мэдээллээ дэлгэрэнгүй оруулна уу. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Ямар судалгаа хийлгэх хүсэлтэй мэдээллээ  аль болох дэлгэрэнгүй оруулна уу. Мөн энд дарж, судалгаа захиалагчдад өгөх зөвлөмжтэй танилцаарай.
Инфосис+ болон бусад асуудлаар сургалт, зөвөлгөө авах хүсэлтэй байгаа бол холбогдох мэдээллээ оруулна уу.
Асууж тодруулах зүйл, санал хүсэлт байгаа бол оруулна уу. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Browse...
Please wait...