Public Relations

 

Public Relations’ is the main instrument in delivering the right message to the right people at the right time. By having an effective communication system, an organization/ entity would be provided with an opportunity to increase its reputation and profits as well as discovering new sources and leads. Furthermore, it has the power to influence your organization’s presence and the power to change public opinion regarding your organization.

Based on our extensive years of experience in the media landscape we are offering a wide range of communication services.

Content production: Collaborating with domestic production agencies regarded as the best in the field we ensure delivery of content with the highest quality.

Creative Strategy, media planning, and buying: As per our creative strategy specifically custom-built for your needs, we will conduct media planning and buying on both traditional and non-traditional platforms such as tv, radio, print media, internet, social media and street billboard, etc.  

Monitoring: Taking advantage of our main strength in media monitoring all values of our post-campaign reports are measurable and comparable.

 

Contact Us

ЗАХИАЛГА ӨГӨХ:

ТҮС нь телевизийн сувгуудын болон хөтөлбөрүүдийн үзэгчийн мэдээлэл, сурталчилгааны үр дүн гээд олон төрлийн мэдээллээр хангадаг. Танд мэдээллийн ямар хэрэгцээ байгаагаа аль болох дэлгэрэнгүй бичнэ үү. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Хэрэв та рекламны мониторинг хийлгэх гэж байгаа бол рекламны мэдээлэл, цацагдаж эхэлсэн, дууссан хугацаа гэх мэт мэдээллийг аль болох дэлгэрэнгүй оруулна уу. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл (Телевиз, Хэвлэл, Онлайн) –ийг бүгдийг буюу хэсэгчлэн хамарсан агуулгын болон рекламны мониторинг хийлгэх хүсэлтэй бол ямар сувгийг хамрах зэрэг мэдээллээ дэлгэрэнгүй оруулна уу. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Ямар судалгаа хийлгэх хүсэлтэй мэдээллээ  аль болох дэлгэрэнгүй оруулна уу. Мөн энд дарж, судалгаа захиалагчдад өгөх зөвлөмжтэй танилцаарай.
Инфосис+ болон бусад асуудлаар сургалт, зөвөлгөө авах хүсэлтэй байгаа бол холбогдох мэдээллээ оруулна уу.
Асууж тодруулах зүйл, санал хүсэлт байгаа бол оруулна уу. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Browse...
Please wait...