Сошиал медиа маркетинг

(эрх бүхий компаниудтай хамтарсан төсөл )

Хамгийн өргөн ашиглагддаг сошиал медиад өөрийн бүтэгдэхүүн үйлчилгээг сурталчлах болон өөрийн пэйж хуудасны идэвхижүүлэлт, таниулах ажиллагаа, имиж бүрдүүлэлтээ сурталчлах боломжийг бид энэхүү үйлчилгээгээр санал болгож байна.  Дараах төрлийн  сошиал медаи маркетинг үйлчилгээг санал болгож байна. Үүнд:

  1. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сошиал медиа суваг хөгжүүлэлт /Facebook, Instagram/
  •     Зураг авалт, постер болон видео контент хийх
  •     Сошиал судалгаа
  •     Live
  1. Улс төрийн сошиал медиа суваг хөгжүүлэлт /Facebook, Twitter/
  •     Зураг, постер болон видео контент
  •     Сошиал судалгаа
  •     PR