Судалгаа

Олон нийтийн болон тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүсийн санаа бодол, түүнээс улбаалсан үйлдлээс хамааралтай үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол ...

дэлгэрэнгүй...

Media Intelligence

Максима Консалтинг компанийн үйл ажиллагааны нэг үндсэн чиглэл нь медиа судалгаа (Media Intelligence) бөгөөд энэ нь медиа анализ ба контентийн ...

дэлгэрэнгүй...

ТВ РЕЙТИНГ

Өнөөдөр(a)Аль телевизийн(б) Ямар хөтөлбөрийг (в) Яг хэн (г) Хэр их үзэж байна гэдгийг нарийн тодорхойлж чадахгүй байгаа нь Монгол улсын зар ...

дэлгэрэнгүй...