Олон нийтийн харилцаа

Олон нийтийн харилцаа


Зөв хүнд, зөв цагт, зөв мессежийг өгч нэр хүндээ бататгах гол зэмсэг бол олон нийтийн харилцаа юм. Үр дүнтэй харилцааны системтэй байснаар өөрсдийн нэр хүнд болон ашиг орлогоо өсгөх боломжтой бөгөөд шинэ эх үүсвэрүүдийг илрүүлэх гол давуу талтай. Цаашлаад, аливаа байгууллагын илэрцтэй байдал болон таны бизнесс/ байгууллагын талаарх олон нийтийн санаа бодлыг таны зорьсон чиглэлд хөтлөх хүчтэй байдаг. 

Бид, медиа орчинд он удаан жил ажилласан нөр их туршлагадаа үндэслэн харилцааны өргөн цар хүрээний үйлчилгээг санал болгож буй байна.   

Контент бүтээл: Дотоодын хамгийн шилдэгт тооцогдох продакш агентлагуудтай хамтарч хамгийн чанартай контент нийлүүлэх.

креатив стратеги, медиа төлөвлөлт ба медиа худалдан авалт: креатив стратегийн дагуу медиа төлөвлөлт хийж телевиз, радио, хэвлэмэл медиа болох сонин сэтгүүл, интернет онлайн орчинд, сошл медиа, гадна талбайн зэрэг бүхий л уламжлалт болон уламжлалт бус орчинд сонгосон контент болон кампанит ажлуудыг таны зорилтот бүлгүүдэд хүргэнэ.

Мониторинг: Өөрсдийн гол давуу талыг ашиглан аливаа гарсан үр дүн нь үргэлж хэмжигдэн харьцуулагдаж болохуйц байх болно.


Холбоо барих.

ЗАХИАЛГА ӨГӨХ:

ТҮС нь телевизийн сувгуудын болон хөтөлбөрүүдийн үзэгчийн мэдээлэл, сурталчилгааны үр дүн гээд олон төрлийн мэдээллээр хангадаг. Танд мэдээллийн ямар хэрэгцээ байгаагаа аль болох дэлгэрэнгүй бичнэ үү. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Хэрэв та рекламны мониторинг хийлгэх гэж байгаа бол рекламны мэдээлэл, цацагдаж эхэлсэн, дууссан хугацаа гэх мэт мэдээллийг аль болох дэлгэрэнгүй оруулна уу. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл (Телевиз, Хэвлэл, Онлайн) –ийг бүгдийг буюу хэсэгчлэн хамарсан агуулгын болон рекламны мониторинг хийлгэх хүсэлтэй бол ямар сувгийг хамрах зэрэг мэдээллээ дэлгэрэнгүй оруулна уу. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Ямар судалгаа хийлгэх хүсэлтэй мэдээллээ  аль болох дэлгэрэнгүй оруулна уу. Мөн энд дарж, судалгаа захиалагчдад өгөх зөвлөмжтэй танилцаарай.
Инфосис+ болон бусад асуудлаар сургалт, зөвөлгөө авах хүсэлтэй байгаа бол холбогдох мэдээллээ оруулна уу.
Асууж тодруулах зүйл, санал хүсэлт байгаа бол оруулна уу. Бид тантай тун удахгүй эргээд холбогдох болно.
Browse...
Please wait...