ТЕХНИКИЙН ЧАДАВХИ

Хотын  төвд 200 мкв оффисын байртай.

Өргөн нэвтрүүлгийн 40 ТВ сувгийн мониторинг хийх бүрэн хүчин чадал бүхий ТВ мониторингийн  техник тоног төхөөрөмжтэй.

ТВ мониторингийн тусгай программ хангамжтай.

  • Социологийн судалгааны мэдээллийг  SPSS, Vortex программаар боловсруулалт хийдэг.
  • Фокус бүлгийн судалгаа хийх зориулалтын студитэй
  • Арга зүйн бэлтгэл хангагдсан, туршлагажсан судлаачидтай.
  • Олон нийтийн шуурхай санал асуулгын CATI студитэй.
  • ТВ үзэгчийн рейтингийг Улаанбаатар хотын хэмжээнд пиплметрээр хэмжих техникийн төвийг KANTAR MEDIA компани, TNS GALLUP MEDIA судалгааны програм  хангамжийг манай нөхцөлд тохируулан нийлүүлэхээр ажиллаж байна.
  • 2007 оноос хойших өдөр тутмын ТВ контентийн /хөтөлбөрийн/ болон ТВ зар сурталчилгааны мониторингийн  “Мэдээллийн Сан”-тай.
  • 2010 оноос өдөр тутмын 13, нийт 20 сонин, мэдээллийн 5 сайтын мониторинг хийж байна.
  • Нэн орчин үеийн мэргэжлийн номын сантай.
  • Олон Улсын хэмжээний ижил төрлийн  үйл ажиллагаа эрхэлдэг агентлагуудын ТВ мониторингийн “мэдээллийн сан”-г  харилцан ашиглах гэрээтэй.
  • Олон улсад нэр хүндтэй, дэлхийн 120 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулдаг Kantar Media болон TNS GALLUP Media олон улсын судалгааны байгууллагатай хамтран ажиллаж, сургалт консалтинг тогтмол авдаг.